1 op de 7 rally’s ontsierd door gewonde(n), in meeste gevallen zijn slachtoffers zelf deelnemers

Door Brecht Vermeulen op 6 november 2018

Uit cijfers opgevraagd door Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) bij minister voor Veiligheid Jan Jambon (N-VA) blijkt dat er de afgelopen 5 jaar 83 personen gewond zijn geraakt tijdens een rallywedstrijd in België. “Jaarlijks worden er zo’n 70 tot 80 rallywedstrijden georganiseerd. Tijdens 1 op de 7 wedstrijden (13,3%) valt hierbij een gewonde te betreuren. Gelukkig loopt dit zelden even slecht af zoals afgelopen weekend, waar bij de rally van Condroz een 52-jarige deelnemer om het leven kwam. Bovendien daalt het aantal ongevallen jaar na jaar, onder meer dankzij de inspanningen van  de organisatoren om de veiligheid van deelnemers en toeschouwers te verhogen” zegt Vermeulen.

 

Sinds 2013 is het aantal georganiseerde rally’s in België vrij constant gebleven, namelijk zo’n 70 tot 80 per jaar. De meeste van deze wedstrijden (60%) worden in Wallonië georganiseerd.

 

jaar aantal 
2013 78
2014 80
2015 80
2016 74
2017 77
TOTAAL 389

 

Hoewel de cijfers van het aantal wedstrijden constant is gebleven zien we toch grote verschuivingen in het aantal gewonden tijdens rallywedstrijden. In 2013 werden er nog 27 deelnemers gewond, waarvan 1 ongeval met dodelijke afloop. In 2017 is dit gedaald tot 11 gewonden, waarvan 9 deelnemers.

jaar gewonde deelnemers gewonde toeschouwers overige gewonden
2013 27 (9 in Vlaanderen) 0 0
2014 12 (2 in Vlaanderen) 2 0
2015 14 (2 in Vlaanderen) 1 0
2016 13 (3 in Vlaanderen) 2 (1 in Vlaanderen) 1 mecanicien
2017 9 (3 in Vlaanderen) 1 1 organisator
TOTAAL 75 (19 in Vlaanderen) 6 (1 in Vlaanderen) 2

 

Dit weekeinde viel een dodelijk slachtoffer bij de rally van Condroz. Het laatste dodelijk slachtoffer was een Roeselaarse piloot bij de Historics Rally van TBR op 14 oktober 2013. Een jaar daarvoor, in mei 2012, waren er zelfs 2 dodelijke slachtoffers bij de Sezoensrally in Bocholt : een piloot en een co-piloot.

Volgens Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) nemen de organisatoren van wedstrijden de nodige maatregelen om de veiligheid van hun sport te vergroten. “De rallysport is naast het voetbal de enige sport die gebruik kan maken van stewards tijdens de wedstrijd. Daarnaast wordt het veiligheidsplan van elke rallywedstrijd afgetoetst met zowel de lokale en provinciale overheden als de sportfederatie en de rallycommissie. Indien er voor of tijdens de wedstrijd problemen worden vastgesteld, zal de klassementsproef worden uitgesteld of de wedstrijd zelfs worden geneutraliseerd. Ondanks het betreurde ongeval van dit weekend tonen de cijfers van het aantal ongevallen dan ook aan dat deze strenge controles hun vruchten afwerpen. Men kan zich afvragen of men eigenlijk nog meer maatregelen kan nemen. Mijn eerste bezorgdheid zou dan vooral gaan naar de bescherming van de deelnemers zelf.”.  

Niet alleen de organisatoren van de wedstrijden moeten hun verantwoordelijkheid nemen, ook de lokale overheden. En dat blijkt niet altijd even goed te lukken, blijkt uit het antwoord van minister Jambon. “Iedereen weet dat door de lintbebouwing en de vele bijkomende woongelegenheden, de bebouwde kom in België steeds groter wordt. Daarom is het soms moeilijk om een wedstrijd volledig buiten de bebouwde kom te laten doorgaan. Bovendien blijkt dat sommige burgemeesters vragen om een deel van de bebouwde kom te gebruiken om zo een aantal dorpsactiviteiten aan elkaar te verbinden. De bevoegde rallycommissie heeft zo al enkele negatieve adviezen afgeleverd voor passages langs de bebouwde kom. Veiligheid is de verantwoordelijkheid van alle actoren. Dus ook van de lokale overheden, al mogen ze ook niet verkrampt reageren,” besluit Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is