95% van alle zakkenrollers in Brussels openbaar vervoer hebben buitenlandse nationaliteit

Door Brecht Vermeulen op 14 februari 2019

Uit cijfers die Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) opvroeg aan ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) blijkt dat het overgrote deel (94,7%) van alle zakkenrollers die hun criminele activiteiten in en rond het Brussels openbaar vervoer uitvoeren, een buitenlandse nationaliteit bezitten. Hoeveel personen hiervan een illegaal verblijfstatuut hebben is vreemd genoeg niet geweten. Voor Kamerlid Vermeulen is dit onaanvaardbaar: “Meten is weten. Enkel dankzij gedetailleerde informatie kunnen de betrokken politieke overheden en veiligheidsdiensten een adequaat veiligheidsbeleid uittekenen. We mogen onze kop niet in het zand steken.” 

De opgevraagde cijfers hebben betrekking over de periode 2008 tot en met het eerste trimester van 2018. De verdachten van zakkenrollerij hebben voornamelijk een buitenlandse nationaliteit. Ongeveer de helft (49,1%) van alle verdachten komen uit andere Europese landen (In 43% van de gevallen gaat het over inwoners uit de Europese unie, 5,9% zijn afkomstig van overige Europese landen). De andere grote groep zijn mensen die van buiten Europa komen (45,8%). Ampers 5,3% van de zakkenrollers hebben de Belgische nationaliteit.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (trim 1) Totaal 2008-2018
Belg 10 10 6 13 10 10 4 10 2 6 4 85 (5,3%)
EU (niet belg) 58 30 56 74 99 89 76 76 35 78 13 684 (43,0%)
Europa (niet EU) 8 9 7 18 17 6 4 6 7 9 3 94 (5,9%)
Andere 54 70 81 105 69 82 60 45 27 65 71 729 (45,1%)
Totaal 130 119 150 210 195 187 144 137 71 158 91 1592

 

De politie kon het aantal illegalen binnen de groep personen van buiten Europa niet meedelen. Onaanvaardbaar, vindt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA). “ Om een adequaat veiligheidsbeleid te voeren is het belangrijk om over zo gedetailleerd mogelijke cijfers te beschikken. Uit de huidige classificatie valt het niet af te leiden hoeveel personen in de groepen “Europa(niet EU)” en “Andere” er met een illegaal verblijfstatuut in België zijn. De problemen met transmigranten in het Noordstation in Brussel, een van de belangrijke hubs van openbaar vervoer in Brussel, zijn bekend. Op basis van de huidige cijfers zien we wel dat het aandeel van niet-Europese zakkenrollers in het begin van 2018 veel hoger is dan andere jaren. Dit moet verder onderzocht worden zodat de gepaste acties ondernomen kunnen worden”, besluit Vermeulen.

Ondanks dat het aantal unieke verdachten van zakkenrollerij per jaar min of meer stabiel bleven, liggen het aantal geregistreerde feiten voor zakkenrollerij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,5 keer lager dan de afgelopen 5 jaar. De daling doet zich voor bij alle vormen van openbaar vervoer maar is het sterkst bij het bus- (bijna vier keer minder)  en tramvervoer (bijna drie keer minder). Voor de metro en trein zijn de cijfers meer dan gehalveerd. Volgens Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) zijn de cijfers bemoedigend maar hij waarschuwt wel voor overdreven optimisme: “De laatste - onvolledige - cijfers van 2018 tonen weer een lichte stijging. Alle betrokken actoren moeten samen nagaan in welke mate de genomen maatregelen na de aanslagen van 22 maart 2016, die ongetwijfeld mee voor deze spectaculaire dalen hebben gezorgd, niet blijvend kunnen gelden. Dit is in het belang van zowel de Brusselaars, de Vlaamse pendelaars als de buitenlandse toeristen”.

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TRIM 1
metro 1654 1432 1784 1818 2380 2893 1793 1300 768 1039 431
trein 1561 1464 1483 1952 1648 1488 1047 851 614 813 296
tram 1809 1114 1340 1580 1563 1434 812 627 576 557 216
bus 585 418 685 1183 1202 870 734 441 485 333 63
onbepaald 98 97 117 222 165 102 61 43 60 122 45
TOTAAL 5707 4525 5409 6755 6958 6787 4447 3262 2503 2864 1051

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is