AiRsl luchtmetingsproject van stad flopt

Door Brecht Vermeulen op 9 mei 2019, over deze onderwerpen: Roeselare

Vorig jaar startte de stad Roeselare een campagne “AiRsl” om samen met de inwoners van de stad de luchtkwaliteit te meten. Uit de cijfers die N-VA fractieleider Brecht Vermeulen opvroeg, blijkt dat er van de 100 aangekochte toestellen amper 28 in gebruik zijn. “Luchtkwaliteit is ook voor N-VA een belangrijk thema. Meten vermijdt dat foute beweringen tot slechte beleidsdaden kunnen leiden. Dat de stad initiatieven neemt om in onze stad metingen te doen, juichen we toe. Maar hoe dat is aangepakt, is wel zeer amateuristisch. Bij dit meetproject zijn er te veel zaken misgelopen. Er werd meer dan 5000 euro uitgegeven op basis van één enkele offerte, de helft van de toestellen werd nooit opgehaald en 10-20% van de toestellen heeft zelfs fabricagefouten. Het stadsbestuur vond dat die fabricagefouten “te verwachten” waren, maar plaatste toch die bestelling. Als je voor zo’n 1000 euro aan onbruikbare elektronica ontvangt, moest het stadsbestuur als een goede huisvader optreden en de leverancier in gebreke stellen,” vindt Brecht Vermeulen.

Het project AiRsl kadert in de zogenaamde klimaatswitch van de Stad Roeselare. Voor dit project heeft de stad Roeselare midden 2018 drie ondernemingen aangesproken om een offerte in te dienen. Slechts 1 van hen reageerde. Bij deze leverancier werd een bestelling geplaatst voor 100 meettoestellen voor een totale prijs van 5.155,45 euro, exclusief BTW. “Persoonlijk denk ik dat de stad voor dergelijke aankopen altijd meerdere offertes moet verkrijgen en vergelijken. Enkel zo kan je degelijk de producten en prijzen vergelijken.”

Toch stoort N-VA fractieleider Vermeulen zich meer aan de concrete uitvoering van het project. Tijdens de kick-off in RSL Op Post op 24 oktober 2018 wilde men deze gratis meters samen met de inwoners in elkaar zetten en tonen waar en hoe men deze thuis gemakkelijk kon installeren. Die avond kwam er ook een gastspreker van de Vlaamse Milieumaatschappij informatie geven over luchtkwaliteit, luchtvervuiling en de gevaren hiervan.

“De stad had het plan om te starten met 100 aankopen om daarna bijkomende bestellingen te plaatsen. Dit was duidelijk een verkeerde inschatting, want amper 45 personen hebben een meter opgehaald. Meer dan de helft hiervan liggen momenteel dus stof te vergaren in een Roeselaars depot.

Daarenboven is er zelfs een grote uitval bij de personen die wel interesse toonden in dit project. Bij slechts 28 personen (62%) is het toestel actief. Voor een deel komt dit omdat het aansluiten van de toestellen voor sommige personen blijkbaar te moeilijk was. Daarnaast stelde de stad vast dat 10-20% van de meters fabricagefouten bevatte en hierdoor niet actief kunnen zijn. Vreemd genoeg verklaart het stadsbestuur op een schriftelijke vraag van mij dat ze dit zelfs  verwachtte met dergelijke “relatief goedkope elektronica“. Dit is een antwoord waar ik niet tevreden mee kan zijn. Ik begrijp echt niet dat er tientallen ongebruikte exemplaren aangekocht zijn en deze niet worden bezorgd aan de personen waarvan de meter niet werkt. Daarnaast vind ik het helemaal niet normaal dat 10-20% van de meters fabricagefouten bevatten. De stad heeft hierdoor bewust slecht elektronicamateriaal aangekocht. Dit is niet het gedrag van een goede huisvader, ” aldus de N-VA’er.

AiRsl zou een van de projecten moeten zijn in het kader van de zogenaamde Klimaatswitch.  Al die projecten zijn vermeld op een speciale webstek van het stadsbestuur.  “Die Klimaatswitch van Roeselare bevat veel kleinschalige projecten, met bijzonder weinig deelnemers buiten het ons-kent-ons groepje, en bijgevolg met weinig maatschappelijke  impact. Het lijkt er op dat de verpakking belangrijker is dan de inhoud. Een ernstig lokaal klimaatbeleid zou volgens ons op inhoud en resultaten moeten gericht zijn.” concludeert Brecht Vermeulen.

zie ook: https://www.focus-wtv.be/nieuws/brecht-vermeulen-airsl-luchtmetingsproject-flopt

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is