Belangrijke aanpassingen aan de voetbalwet goedgekeurd

Door Brecht Vermeulen op 16 mei 2018, over deze onderwerpen: Voetbal

De Kamercommissie Binnenlandse Zaken keurde vandaag belangrijke aanpassingen aan de voetbalwet goed. Het wetsvoorstel van Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), maakt het mogelijk om supporters een waarschuwing te geven in plaats van een geldboete en/of stadionverbod. Daarnaast zal wangedrag van supporters tijdens jeugdwedstrijden van profclubs en vrouwenvoetbal ook onder de voetbalwet vallen en wordt er harder opgetreden tegen vuurwerk en voetzoekers in en rond het stadion. Tot slot is het voor lokale besturen mogelijk om stewards in te zetten tijdens de WK-wedstrijden op grote schermen.

In 1998 werd de zogenaamde voetbalwet ingevoerd om hooliganisme tijdens Euro 2000 aan te pakken.  “De laatste wijziging aan de wet dateert van 2007,” stelt Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA), die zelf ondervoorzitter is van KSV Roeselare. “Daarom ben ik bijna drie jaar geleden consultaties gestart bij alle belanghebbenden. Alle mogelijke parlementaire initiatieven werden gebruikt om de wet zo grondig mogelijk te evalueren en de wet te moderniseren.”

Uit deze evaluatie blijkt onder meer dat het aantal gevallen van echt hooliganisme jaarlijks daalt, maar het aantal opgelegde boetes jaarlijks stijgt. ”Het doel van deze wet mag  niet  zijn om zoveel mogelijk PV’s op te stellen, maar wel om het gedrag van mensen te corrigeren. Daarom voorzien we in twee soorten waarschuwingen, die kunnen opgelegd worden bij kleine overtredingen. Een politieagent kan een officiële waarschuwing geven op het moment van de overtreding, de ambtenaar van de voetbalcel (van de FOD Binnenlandse Zaken) kan dit op het einde van de procedure.”

Daarnaast wordt er ook in gezet op preventie “De huidige voetbalwet legt de klemtoon op repressie. Met deze wetswijziging zullen we het voor de fans ook mogelijk maken om aan zelfregulering te doen. Zo zullen alle clubs uit eerste klasse A en B een supporter liasion officer (SLO) moeten aanstellen. De SLO is een brugfiguur tussen de fans en club die veiligheidsproblemen mee kan helpen voorkomen.”

Hiermee zullen niet alle problemen opgelost raken, beseft Vermeulen: “Er blijft een kleine harde kern, die de voetbalwet omzeilt. Zo zijn er vaker problemen tijdens jeugdwedstrijden van topclubs, of zakt deze harde kern af naar de topwedstrijden van hun damesclubs. Ook bij amateurwedstrijden was de voetbalwet niet altijd van toepassingen[1], ondanks verschillende incidenten met bepaalde clubs. Daarom zorgen we er voor dat deze wedstrijden ook onder de voetbalwet vallen”.

Om de veiligheid bij amateurwedstrijden te verhogen, zal ook de inzet van stewards in amateurwedstrijden mogelijk gemaakt worden. “Dit zal enkel gebeuren bij deze clubs die door de minister als risicovol beschouwd worden. Het zou disproportioneel zijn om dit aan alle clubs in de amateurreeksen op te leggen”.

Daarnaast zal het gebruik van vuurwerk, voetzoekers en rookbommen, ook verboden worden rond het stadion. Momenteel is dit enkel verboden in het stadion zelf. “Afgelopen speeldag nog zijn er 15 mensen naar het ziekenhuis afgevoerd na klachten over gehoorschade, opgelopen tijdens de wedstrijd Antwerp- STVV. Dit incident is geen alleenstaand geval, het gebruik van dergelijk pryotechnisch materiaal is aan een opmars bezig (32% van de wedstrijden in 2017, 43% in 2018).  “Veel supporters onderschatten het gevaar van voetzoekers en vuurwerk. Medesupporters lopen brandwonden op, of hebben blijvende gehoorschade. We geven aan de politie meer mogelijkheden om pyrotechnisch materiaal uit het stadion te houden.”

Tot slot zullen stewards ingezet kunnen worden tijdens WK-wedstrijden op grote scherm. Lokale besturen zullen hiervoor moeten samenwerken met stewards van de voetbalbond of een club uit eerste klasse A of B.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is