Brecht Vermeulen was op vrijdag 8 februari 2019 rapporteur in het Beneluxparlement voor het thema Mensenhandel

Door Brecht Vermeulen op 9 februari 2019

De Commissie Veiligheid en Justitie van het Beneluxparlement heeft Brecht Vermeulen gisteren aangeduid als de rapporteur voor het thema 'Mensenhandel'. Omdat het thema zeer breed is en ook al in 2015 behandeld werd met de klemtoon op het standpunt van de slachtoffers, heb ik voorgesteld om te focussen op de aanpak van mensenhandelaren actief op het internet via technologie. Het Luxemburgse voorzitterschap is deze maand ingegaan, en zal haar aandacht richten op de digitalisering in het algemeen. Mensenhandel is bij uitstek een grensoverschrijdend probleem. Vanuit Nederland is er een reeds veel aandacht op het aspect van mensenhandel. In de volgende maanden zullen verschillende hoorzittingen met experten worden georganiseerd, en zullen ook werkbezoeken gebracht worden. Daarna wordt het politieke debat gevoerd op de plenaire vergadering in Luxemburg in jun 2019. Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU in 2016 was Brecht Vermeulen ook al deelnemer aan een multinationaal parlementair congres over mensenhandel.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is