Brusselse brandweer moet taalwetgeving respecteren

Door Brecht Vermeulen op 18 juli 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wonen en werken in Brussel
Brandweerwagen in Brussel

De Brusselse brandweer treedt de taalwetgeving met de voeten. Dat blijkt uit een verslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. “De Franstalige leden van die Commissie en de bevoegde Brusselse staatssecretaris minimaliseren bovendien de klachten. De nieuwe taalkaders die er volgend jaar moeten komen, bieden een uitgelezen kans om de situatie recht te trekken”, aldus Kamerlid Brecht Vermeulen.

Brusselse brandweer ook in Vlaanderen actief

Het Brusselse Gewest is niet alleen bevoegd voor de brandweer, maar ook voor het hulpcentrum 100/112. Brussel telt zo acht hulpverleningscentra, waarvan er een aantal grenzen aan het Vlaamse Gewest. Het personeel uit die centra opereert sinds 2007 ook in Vlaams-Brabant. Toen werd het principe ‘snelste adequate hulp’ ingevoerd en verdween de territoriale begrenzing.

Meerdere Brusselse brandweerlieden hebben al klachten ingediend bij de Vaste Commissie. Die zijn erg uiteenlopend: opleidingen die enkel in het Frans gegeven werden, de personeelsdienst die bijna uitsluitend uit Franstaligen bestaat, interventies in het Vlaamse Gewest met alleen Franstalige brandweerlui … “Opvallend is dat de leden van de Commissie niet tot een unaniem advies kunnen komen, omdat de klachten zogezegd niet precies genoeg zijn. Nochtans hadden die leden op de hoorzittingen uitgebreid de gelegenheid om bijkomende vragen te stellen aan de betrokken brandweerlui”, merkt Brecht Vermeulen op.

Nieuwe taalkaders nodig

De Brusselse brandweer heeft tot juni 2019 de tijd om nieuwe taalkaders vast te leggen. Die bepalen de verhouding tussen Franstaligen en Nederlandstaligen. De N-VA pleit voor voldoende Nederlandstalig personeel om de veiligheid van de Vlamingen te garanderen.

Wegens een herstructurering kreeg de brandweer al twee jaar uitstel voor de nieuwe taalkaders. Maar dat uitstel heeft ook financiële gevolgen. Zo heeft minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in 2017 geen tweetaligheidspremies uitbetaald omdat correcte gegevens ontbraken. “Daarin heeft hij volledig gelijk. Reden te meer om snel werk te maken van de nieuwe taalkaders”, besluit Vermeulen.

Brusselse struisvogelpolitiek

Volgens Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne (DéFI) overtreedt de personeelsdienst de taalwetgeving niet, omdat de ambtenaren hun eigen taal spreken. “Nochtans schrijft de taalwet voor dat personeelsleden in hun eigen taal moeten worden aangesproken en dat slachtoffers in hun eigen taal moeten worden geholpen. Het is hallucinant dat Franstalige politici de problemen die Nederlandstaligen ondervinden steeds weer miskennen. Dat is een aanfluiting van de tweetaligheid in Brussel. Het Brusselse Gewest heeft juist tot taak om de taalwetgeving correct toe te passen”, reageert Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is