Herwaarderingsgebieden 2.0 kunnen een echte gebiedsgerichte aanpak vormen tegen de slechte woonkwaliteit

Door Brecht Vermeulen op 5 maart 2018, over deze onderwerpen: Roeselare

Het stadsbestuur wil met energiepremies in het afgebakend gebied “Centrum” de woonkwaliteit van oudere woningen verbeteren.  Alleen is dat “Centrum” veel te groot (6815 woningen gelegen tussen de spoorweg, de Godshuislaan, Noorlaan, Westlaan, Spilleboutdreef). Om onbegrijpelijke redenen is dit niet kleiner gemaakt. Even onbegrijpelijk is dat de centra van Beveren en Rumbeke achterwege bleven. 

Op de gemeenteraad van februari 2018 heeft Brecht Vermeulen (N-VA) voorgesteld dat de gemeenteraad kleinere  “herwaarderingsgebieden” zou afbakenen, en van daar uit een prioritair beleid uitwerkt met extra ondersteuning in dat gebied tegenover andere plaatsen in de stad. 

De N-VA stelt vast dat, net zoals in de jaren 1970 en 1980, meer in woningen en woonvastgoed geïnvesteerd wordt in de rand dan in de centra van de stad en haar deelgemeenten.  Het was toenmalig Minister Paul Akkermans (CVP) die rond 1983 het concept van de herwaarderingsgebieden lanceerde. Nieuw in dit concept is dat de gemeentebesturen het initiatief moesten nemen om herwaarderingsgebieden af te bakenen op basis van ruimtelijke en maatschappelijke kenmerken. Het ging dus over een beperkt gebied dat ten opzichte van de rest van de gemeente een achterstand vertoonde en daarom met prioriteit moest worden aangepakt.  

In totaal werden in de jaren 1982, 1983 en 1984 69 herwaarderingsgebieden in het Vlaamse Gewest goedgekeurd.  Zo werden de achterstandswijken Antwerpen-Zuid, Het Patershol (Gent), het Prinsenhof (Gent) en de Winkelput (Torhout) tot aantrekkelijke woonwijken omgebouwd. Ook in Roeselare werden in 1984 2 herwaarderingsgebieden afgebakend, namelijk ’t Hof van ’t Henneke en de Kattenstraat.

In die herwaarderingsgebieden kon de overheid (zowel de Vlaamse, de provinciale als de lokale) een bijzondere toelage of subsidie toekennen bij bepaalde bouwvergunningsplichtige werken.  De private sector werd ook gestimuleerd, zowel op perceelsniveau als op een grotere schaal. Die “herwaarderingsgebieden” bestaan nu niet meer als Vlaams beleidsinstrument.

Reeds van bij de opmaak van haar actieplan voor Krottegem, heeft N-VA Roeselare het idee gelanceerd om zelf een reglement uit te werken waarbij herwaarderingsgebieden (of iets soortgelijks) als nieuw instrument voor lokaal beleid stimulerend kunnen werken voor de aanpak van de woonkwaliteit in kwetsbare gebieden. We moeten dat niet doen om te kunnen rekenen op  specifieke toelagen van de Vlaamse overheid.   Maar het kan wel een reglementaire basis vormen om een gerichter beleid te voeren in Roeselare. Het gaat dus niet over het terug oprakelen van dit vroegere middel, maar wel over het creëren van een nieuw instrument. Dan kunnen delen van Krottegem, de Heilig Hart parochie, Rumbeke en Beveren ook een impuls krijgen, terwijl het premiereglement van de CD&V-sp.a-Groen hen nu hiervan uitsluit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is