Motorbendes zoals Hells Angels en Satudarah in opmars

Door Brecht Vermeulen op 1 februari 2018, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken

Uit het antwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Brecht Vermeulenaan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon moet blijken dat het aantal internationale motorclubs in ons land in opmars is. In 2009 waren het er nog vier, vandaag zijn het er zeven met elk een aantal afdelingen of ‘chapters’.

De minister deelde mee dat er volgens de omzendbrief van het College van Procureurs-generaal (COL 06/2009) moeten volgende 1 % clubs in kaart gebracht worden:HELLS ANGELS MC, BANDIDOS MC, OUTLAWS MC, BLUE ANGELS MC

Het “bikermilieu” blijft echter niet stilstaan en  sinds 2009 zijn er verschillende internationale motorclubs bijgekomen, worden dus eveneens opgevolgd : SATUDARAH MC, NO SURRENDER MC, MONGOLS MC, ROCK MACHINE MC, De MONGOLS MC zijn onlangs verdwenen uit België. De meeste van hun leden hebben een patch-over gemaakt naar een nieuwe club, IMMORTAL MC. Ook de officiële supportclubs van deze motorbendes worden van dichtbij opgevolgd, waaronder :RED DEVILS MC, BLACK PISTONS MC, DIABLOS MC, BLUE SKULLS MC, YELLOW SNAKES MC

Binnen de Federale Gerechtelijke politie volgt een gespecialiseerde cel binnen DJSOC, genaamd “Highsider”, de problematiek van de criminele motorbendes op. Deze cel is opgericht in 1997 naar aanleiding van de komst van het eerste chapter van de HELLS ANGELS. Op de OT (Organieke tabel) is cel Highsider voorzien van 4 FTE (Full time equivalenten), maar momenteel bestaat ze uit 3 leden.

De taak van Highsider is 3-ledig. Enerzijds doen ze aan beeldvorming, hebben ze een bestuurlijk-preventieve opdracht, waarbij ze steun en advies verlenen aan bestuurlijke overheden en politiediensten en een gerechtelijk-repressieve opdracht waarbij ze steun gaan geven bij gerechtelijke onderzoeken. Daarnaast staan ze eveneens in voor de internationale contacten en vertegenwoordigen ze veelal de Federale Gerechtelijke Politie op buitenlandse meetings en evenementen. Met het oog op een geïntegreerde en integrale aanpak van de criminele motorbendes, werkt de dienst Highsider zeer nauw samen met volgende partners binnen de politie :

-De directie van de bestuurlijke politie (DAO), in verband met alle aspecten van de handhaving van de openbare orde, gepaard gaande met de door de motorclubs georganiseerde evenementen;

-Gespecialiseerde onderzoekers binnen verschillende gedecentraliseerde diensten van de federale gerechtelijke politie (in het kader van het programmadossier dadergerichte aanpak is het voorzien het expertisenetwerk van onderzoekers opnieuw regelmatig bijeen te roepen voor het delen van expertise en bespreken van de mogelijkheden van de aanpak);

-De lokale politie, in het raam van opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie;

-De gespecialiseerde eerstelijnsdiensten van de algemene directie van de bestuurlijke politie (scheepvaartpolitie, luchtvaartpolitie) omwille van internationale evenementen;

-In Oktober 2017 werd er in Limburg het RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) opgericht. Zij werken vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid als netwerkorganisatie aan de bestuurlijke en geïntegreerde aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een van hun hoofdtopics betreft de bestuurlijke aanpak van criminele motorbendes.

500 - 550 leden

Het is niet eenvoudig om in te schatten hoeveel mensen actief zijn in het bikermilieu die actief zijn in grote internationale criminele bikerclubs, ezien de vlugge fluctuatie van deze clubs. 

Momenteel tellen de grote internationale motorbendes volgend aantal chapters in België :

Hells Angels MC : 7 chapters

Outlaws MC : 15 chapters

Bandidos MC : 3 chapters

Blue Angels MC : 8 chapters

Satudarah MC : 9 chapters

No Surrender MC : 3 chapters

Immortal MC : 4 chapters

Elk chapter bestaat uit een variërend aantal leden. Om een chapter te kunnen vormen moet men minstens over zes leden beschikken, de zogenaamde “officieren”. Elk chapter kan daarbij worden aangevuld met een aantal full members, prospects en hangarounds. Beide laatste zitten in een soort van stageperiode, met de bedoeling later full member te kunnen worden. De minister gaat vanuit dat er gemiddeld een tiental leden per chapter zijn. Dit komt dus neer op ongeveer een 500 à 550 tal leden.

clublokalen

Elke chapter beschikt normaal gezien over zijn eigen clublokaal. 

De clublokalen van de HELLS ANGELS MC BELGIUM bevinden zich in Gentbrugge, Zwijndrecht, Eernegem, Bouvignies, Genk, Lanaken en Ath.

De clublokalen van de OUTLAWS MC BELGIUM bevinden zich in Mechelen, Gooik, Niel, Roeselare, Hoegaarden, Quevrain, Kortrijk, Liedekerke, Herselt, Maasmechelen, Temse en Waregem.

De clublokalen van de BANDIDOS MC bevinden zich in Lommel en één in het Antwerpse.

De clublokalen van de BLUE ANGELS MC BELGIUM bevinden zich in Erpe Mere, Evergem, Roeselare, Berlare, Assenede, Geluwe en één in het Antwerpse.

De clublokalen van SATUDARAH MC BELGIUM bevinden zich in Tienen, Hasselt, Ghislenghien, Keerbergen, Geel, Zolder, Tongeren en één in het Antwerpse.

De clublokalen van NO SURRENDER MC BELGIUM bevinden zich in Wingene en één in Oost-Vlaanderen.

De clublokalen van IMMORTAL MC BELGIUM bevinden zich in Luik en Halle.

Van sommige clublokalen is het exacte adres tot op heden nog niet gekend

overlegstructuur Benelux

Er bestaat een werkgroep op Benelux-niveau waar niet-operationele informatie wordt gedeeld met de bedoeling de bestuurlijke aanpak van de motorbendes verder uit te werken. Ook Duitsland neemt deel aan deze werkgroep. Daarnaast zal er in de loop van 2018 een Internationaal informatie- en expertisecentrum worden opgericht in de Euregio Maas-Rijn met de bedoeling de informatie-uitwisseling, onder andere inzake motorbendes, voor bestuurlijke aanpak te faciliteren.

In het kader van het recent aangegane verdrag van Aken rond grensoverschrijdende samenwerking (2016) NL, BE en D (NRW) staat er een strategisch overleg gepland om tevens de aanpak van deze problematiek te bespreken.

De Belgische politie is lid van het analyse project Monitor van Europol. De cel Highsider neemt jaarlijks deel aan de expertmeeting, alsook regelmatig aan gezamenlijke operaties naar opvolging van de evenementen van de clubs in andere lidstaten die vanuit Europol gecoördineerd worden.

Naast België nemen eveneens volgende landen deel : Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk,  Australië en de USA deel aan deze meeting. Er zijn tevens ad hoc contacten tussen buitenlandse politiediensten, de cel Highsider en/of federale/lokale onderzoeksdiensten in functie van een concreet dossier met grensoverschrijdende aspecten.

Naar aanleiding van een strafrechtelijk onderzoek naar de internationale structuur van criminele motorbendes in Nederland en hun poging deze motorbendes te verbieden, wordt er nauw samengewerkt tussen beide landen. Verder bestaat er op Euregionaal niveau een werkgroep binnen NeDeBeAg Pol rond de criminele motorbendes. De FGP en CSD Limburg en Luik vertegenwoordigen hierin de Federale Politie.

gewelddadige conflicten laastste 5 jaar

Tot slot kon de minister een lijst meedelen met het aantal conflicten tussen rivaliserende motorbendes die aanleiding gaven tot gewelduitbarstingen, al dan niet met wapens, alsook de plaats waar deze in België plaatsvonden: 

20/05/2011 Twee leden en een support van de OUTLAWS MC worden vermoord teruggevonden in EISDEN. Eén lid van de HELLS ANGELS wordt hiervoor in 2015 veroordeelt tot 30 jaar opsluiting.
23/12/2012

Twee supports van de HELLS ANGELS worden, tijdens een rockconcert in DILSEM-STOKKEM, in elkaar geslagen door leden van de OUTLAWS MC

1/04/2013

Twee leden van de OUTLAWS worden in MAASMECHELEN, aangevallen met knuppels en stokken  door drie personen met bivakmutsen. Vergelding van feit 31-12-2012

5/12/2013

Het voertuig van een lid van de BLUE ANGELS MC wordt in brand gestoken in ZELZATE. Betrokkene was kort ervoor in Bad standing gezet bij de BLUE ANGELS MC en was op dit ogenblik lid van NO SURRENDER MC

14/11/2013

Brandstichting bij nacht aan clublokaal HAMC ANTWERPEN.

2/05/2014

Raid van aanhangers HAMC voeren raid uit op woning van lid OUTLAWS MC, te BORGLOON

11/10/2015

Opzettelijke brandstichting op lokaal van de BLUE ANGELS MC te ASSENEDE

26/12/2015

Een lid van de HELLS ANGELS MC wordt in HACCOURT vermoord door leden van de BLACK PISTONS MC. Een lid van de RED DEVILS werd gewond.

3/03/2016

Poging moord. Op de privéwoningen van 2       leden van de HAMC wordt er geschoten door leden van NO SURRENDER MC.

27/08/2016

Moord op lid HAMC door eigen leden in SPY.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is