N-VA vraagt meer comfort, veiligheid en parkeermogelijkheden voor Roeselaarse vissers

Door Brecht Vermeulen op 19 december 2018, over deze onderwerpen: Roeselare

Tijdens de gemeenteraadszitting van maandag 17 december kaartte N-VA fractieleider Brecht Vermeulen de beklagenswaardige omstandigheden voor amateurvissers bij de Ronde Kom aan. Vele vissers  klagen erover dat vooral  buitenlanders in de vijver vissen zonder dat zij een visverlof  en een bijzondere toelating hebben. Daarenboven zouden sommigen de vissen meenemen  en zich soms agressief opstellen. Dit zorgt ervoor dat verschillende Roeselaarse vissers ondertussen niet meer durven of willen vissen aan de Ronde Kom.

Bovendien ervaren de amateurvissers parkeerproblemen in de omgeving van de Ronde Kom. Die ligt in een blauwe zone, waardoor je er maximaal 2 uur kan parkeren. Op wedstrijddagen is dit echter ruim onvoldoende.  Verschillende vissers hebben al een boete gekregen.

N-VA legde met een toegevoegd punt aan de gemeenteraad voor dat de burgemeester een striktere controle zou organiseren. Zo kan worden nagegaan of de vissers aan alle wettelijke en reglementaire voorschriften voldoen. Dit punt werd unaniem goedgekeurd.

In verband met het parkeerprobleem had schepen Griet Coppé een minder positieve boodschap. De schepen is van mening dat de Roeselaarse amateurvisser kan parkeren op de Moermanparking. Voor N-VA is dit geen oplossing: “De gemeenteraad discussieert al bijna 10 jaar over de Moermanparking. Het staat intussen vast dat deze parkeerruimte op termijn zal verdwijnen. Schepen Coppé laat dus na om structurele maatregelen te nemen. Het stadsbestuur kan beter mijn voorstel aanvaarden om de parkeertijd aan de Ronde Kom te verlengen van 2 naar 4 uur. Enkel zo kunnen de praktische problemen van de vissers echt aangepakt worden, ”  aldus Brecht Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is