Overleg voetbalwet bij KBVB

Door Brecht Vermeulen op 17 november 2017, over deze onderwerpen: Voetbal

Op vrijdag 17 november werd door de KBVB en Pro League een informatiemoment georganiseerd over de hervorming van de voetbalwet. Als initiatiefnemer van het nieuwe wetsvoorstel was ook Brecht Vermeulen (N-VA) uitgenodigd om te spreken. Het informatiemoment werd georganiseerd om politiekorpsen en burgemeesters die een club hebben in het profvoetbal (1ste klasse A en B) kennis te laten maken met de wijzigingen. Daarnaast hadden deze stakeholders ook de mogelijkheid om hun eigen input te geven.

Namens de voetbalbond nam de nieuwe secretaris-generaal Koen De Brabander het woord. Voor de Pro League was de CEO Pierre François aanwezig. Samen zorgden zo voor de verwelkoming. Het belang van de voetbalwet op de clubs werd verder verduidelijkt. Daarnaast werden de resultaten van de Strategische Commissie Veiligheid, opgericht door de Pro League en de KBVB samen, voorgesteld. De commissie stelt onder meer voor om enkele belangrijke defnities zoals organisator en stadion te wijzigen, de supporter liasion officer (SLO) op te nemen in de wet en het verder versterken van de stewardwerking door onder meer identiteitscontroles mogelijk te maken.

Brecht Vermeulen sprak het publiek toe over de stand van zaken van het huidige wetsvoorstel. Eerst en vooral werd de context geschetst hoe dit wetsvoorstel tot stand is gekomen. Het proces loopt nu meer dan twee jaar, en verschillende aanwezigen zijn in het verleden al betrokken in het proces. Daarna besprak hij de krachtlijnen van het wetsvoorstel. Vooral de politionele aspecten werden uitgelicht. Zo sprak hij onder meer over de verruiming van het toepassingsgebied naar clubs uit de lagere reeksen maar ook vrouwen- en jeugdvoetbal, het verbod van pyrotechnisch materiaal in de perimeter, het invoeren van een systeem van officiële waarschuwing door de politieagent om het aantal stadionverboden en geldboetes naar beneden te halen en de nieuwe assisterende rol van stewards in de perimeter, zoals het regelen van verkeer – nadat hij of zijn eerst de opleiding van gemachtigd opzichter heeft voltooid - onder supervisie van de bevoegde lokale politie.

Tot slot hadden de aanwezigen de kans om ook hun eigen insteek mee te delen. Verschillende mensen maakten van de gelegenheid gebruik om hun ervaringen uit het werkveld over te maken. Met deze nieuwe insteken gaat de heer Vermeulen nu aan de slag, om binnenkort met een finale tekst naar het parlement te gaan. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is