Plenaire vraag over transmigratie

Door Brecht Vermeulen op 21 maart 2019, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken, West-Vlaanderen

Tijdens de plenaire vergadering van donderdag 21 maart 2019 heeft Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) een parlementaire vraag gesteld aan ontslagnemend minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Hieronder kan u zijn tussenkomst integraal nalezen: 

"Dank u wel meneer de voorzitter, collega's

Het probleem van de transmigranten is niet nieuw, het is al verschillende jaren dat het actueel is en het wordt de laatste jaren steeds erger. Als we kijken naar de cijfers voor mijn eigen provincie, West-Vlaanderen, meer dan 7000 transmigranten opgepakt vorig jaar, een verdubbeling ten opzichte van 2015. We zien ook alle problemen rond het Maximilaanpark, we zien de problemen rond het Noordstation, rond de snelwegparkings met alle problemen van dien. We zien uiteraard ook Zeebrugge, en de rechtbank van Brugge heeft vandaag ook een aantal criminele migranten veroordeeld voor feiten in de nabijheid van Blankenberge. 

Wat zijn transmigranten? Het zijn mensen die niet op zoeke gaan naar asiel,  niet bedreigd zijn omwille van geloof, overtuiging of geslacht etc. maar wel om economische redenen, als een soort toerist, hier binnen komen om zo snel mogelijk het economische walhalla te zoeken in het Verenigd Koninkrijk. 

Uw voorhanger heeft, samen met de staatssecretaris van asiel en migratie, regelmatig conflicten vastgesteld en oplossingen gezocht. Na recente problemen in oktober 2018 is er een bijkomend 9-punten plan opgesteld om bepaalde zaken closer op te volgen. Er zou meer politiebewaking komen nabij snelwegen, dat er betere overeenkomst zou zijn om het Maximiliaanpark te ontruimen en om ervoor te zorgen dat Zeebrugge ook beter beveiligd wordt. Ook een betere samenwerking met het Verenigd Koninkrijk is zeer belangrijk. Vorige week hebben een aantal burgemeesters van een aantal verschillende partijen er op gewezen dat er niet veel gebeurd is. Vandaar mijn vraag: 

  • Hoe zit het nu exact met de toekomst? 
  • Hoe zit het met de huidige stand van het 9-punten plan?
  • wat hebt u gedaan om de transmigrantenproblematiek aan te pakken?
  • Hoe verlopen de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk? 

***

Antwoord minister: 

“Mijnheer Vermeulen, de problematiek van de transmigratie, waarvan iedereen weet wat hij inhoudt – u hebt ook verwezen naar de kwalificatie van een transmigrant –, staat voortdurend op mijn scherm.

Het aantal opgepakte transmigranten is sterk toegenomen in 2018, ook onder mijn voorganger. Zo werden 7 020 transmigranten onderschept in de provincie West-Vlaanderen alleen al. Die stijgende trend zet zich voort in de eerste twee maanden van 2019. Om al die redenen heb ik kort na de regeringsherschikking meerdere werk-bezoeken gebracht, onder andere aan de haven van Zeebrugge, samen met de structurele taskforce Transmigratie, met onder meer gouverneur Decaluwé, de betrokken burgemeesters en de politiechefs.

Hierbij werd een brede reeks van maatregelen en beveiligingsmethoden voor de haven zelf, snelwegparkings en andere mogelijke aantrekkingspolen besproken en verfijnd. Ik nam hier tevens de beslissing tot uitvoering van een deel van het negenpuntenprogramma dat nog niet was uitgevoerd, namelijk het versterken van de steun in manschappen, die bijzonder belangrijk zijn. Tegen het eind van deze maand, uiterlijk over tien dagen dus, komen er 20 politiemensen bij in West-Vlaanderen. In de vooravond zal ik trouwens een eerste ontmoeting hebben met de politiediensten en de burgemeesters en de eerste tien versterkingen bij het interventiekorps persoonlijk verwelkomen. Er zijn ook op zeer frequente basis gerichte acties, waarbij de federale en lokale politie nauw samenwerken.

Daarnaast wordt de situatie in de andere delen van het land op de voet gevolgd, met naast de provincie West-Vlaanderen een bijzondere aandacht voor de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen wegens de aanwezigheid van havens en snelwegen en het hieruit voortvloeiende transit- en vrachtverkeer. Ik heb dan ook in het begin van de afgelopen week daaromtrent contact opgenomen met de burgemeester van Mol, de heer Caeyers, en de burgemeester van Wommelgem, de heer Gys, met wie ik heel binnenkort persoonlijk een onderhoud ter plaatse zal hebben.

U haalde het probleem van de brexit aan. Het zal de transmigratie onwillekeurig op scherp stellen. Transmigranten willen nog voor de brexit in het Verenigd Koninkrijk raken en als de brexit eenmaal een feit zal zijn, kunnen de langere rijen van vrachtwagens aan de grens voor extra overlast zorgen. Dat aandachtspunt geldt natuurlijk ook voor de snelwegparkings, die een bijzonder grote aandacht in mijn politiek krijgen. Specifiek in het kader van de brexit heb ik daarom ook versterkingen gevraagd en gekregen op de Ministerraad. Het gaat dus om extra personeelsleden voor de federale politie en een Belgische verbindingsofficier in het Verenigd Koninkrijk met het oog op de continuïteit van de gegevensuitwisseling. Ik volg de problematiek van heel dichtbij met een bijna dagelijks overleg met alle betrokken partijen.”

***

Brecht Vermeulen: Ik dank de minister voor zijn antwoord en vooral dat hij een grote klemtoon legt op de activiteiten die ontplooid worden in West-Vlaanderen. Maar u hebt gelukkig ook gezegd dat er ook andere maatregelen worden genomen in andere delen van het land, en het is dan vooral in Vlaanderen want het probleem doet zich veel minder voor in het andere deel van het land.

De problematiek van transmigratie is geen eenvoudige problematiek. Niemand heeft dit ooit gezegd, ik ook niet, alleen niets doen zal zeker ook niets verbeteren en net die verbetering is nodig. We hebben een sterkere en kordatere aanpak nodig. Die transmigranten zijn hier illegaal, veroorzaken schade aan de publieke infrastructuur, aan onze economie en aan de eigendommen van mensen en bedrijven. Die kordatere aanpak zal zeker nodig zijn, niet alleen voor de mensensmokkelaars, waar je uiteraard de nodige aandacht aan moet geven, maar zeker ook bij de transmigranten zelf die voor de nodige problemen zorgen. 

Ik vond het alleen heel spijtig dat de burgemeester van Brugge een heel ander signaal heeft gegeven, en eigenlijk veel losser wou omgaan met de transmigranten dan dat dit op dat ogenblik het geval was.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is