Specifieke gerichte acties zorgen voor hoogste aantal controles op private bewakingssector

Door Brecht Vermeulen op 9 februari 2019, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken

In antwoorden op enkele parlementaire vragen van Kamerlid Brecht Vermeulen (N-VA) werden cijfers bekend over het aantal klachten, controles en overtredingen bij private bewakingsondernemingen, meer in het bijzonder in de horeca en bij evenementen en occasionele dansgelegenheden. De Directie Controle Private Veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken deed vorig jaar 1091 controles. Ten opzichte van de voorbije 2 jaar steeg het aantal controles met bijna 70%, vooral omdat vorig jaar ook bijkomend “blitzacties” georganiseerd werden. Dat zijn  doelgerichte controles voor een bepaalde sector naast de gewone onaangekondigde controles. “Uit de beschikbare cijfers blijkt dat de horecasector vorig jaar goed was voor 1/6de van alle controles, terwijl er wel 1/3de van alle inbreuken werd vastgesteld. Het zou een goede zaak zijn om voor deze sector, die ook in het verleden gekend stond voor problemen met portiers, het aantal controles op te drijven door bijvoorbeeld ook een “blitzactie” te organiseren.

Deze verbeterde resultaten komen niet uit de lucht vallen. In 2017 hervormde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) de wet op de private bewaking. Zo was het voor evenementen en festivals mogelijk om een uitzonderingregime te krijgen voor bewakingsactiviteiten, wat ervoor zorgde dar er massaal veel “schijnvrijwilligers” werden ingezet. De nieuwe wet die sinds oktober 2017 van kracht is heeft duidelijke en striktere voorwaarden opgelegd voor het uitzonderingsregime van bewakingsactiviteiten.

Ook het aantal medewerkers voor de dienst steeg. Momenteel werken er  22 medewerkers, waarvan 16 operationeel op het terrein zelf.  “ De sector van de private beveiliging is een groeiende sector. Het is positief dat er is ingezet op het verder uitbouwen van deze dienst. Als de sector zich verder blijft ontwikkelen, lijkt het ook logisch en wenselijk dat de controledienst zich verder kan ontwikkelen en uitbreiden. Ik ben benieuwd wat de minister van Binnenlandse Zaken hierover zal zeggen in zijn jaarlijks verslag aan het parlement.”

De opgevraagde cijfers hebben betrekking op het aantal klachten, controles en inbreuken in de voorbije 3 jaar. Het aantal klachten over de sector bleef relatief stabiel en nam zelfs licht af. De controles daarentegen werden opgedreven. In 2018 waren er 70% meer controles dan het jaar daarvoor. Dit kwam dankzij nieuwe doelgerichte controles. Zo vond in maart een blitzactie “Industrie” plaats en in juli een blitzactie “Solden”. Hierdoor werden er 455 bijkomende controles uitgevoerd, wat het recordaantal verklaart. Het aantal controles in de horeca bleef stabiel. Wat wel opvalt, is dat de horeca sterker vertegenwoordigd blijft in het aantal inbreuken.

Ongeveer 11 % van de 1091 controles in 2018 (en gelijkaardig bij de 674 controles in 2016) gebeurde bij evenementen en occasionele dansgelegenheden, en 17% bij horeca. Opvallend is dat het aantal inbreuken bij evenementen en occasionele dansgelegenheden gezakt is van 25% (op totaal van 1587) in 2016 naar 17% in 2017 (op totaal van 1705) en 10% in 2018 (op totaal van 1225), terwijl dit bij de horeca is toegenomen van 23% naar 35% in 2018. “Als 35% van alle inbreuken te vinden is bij 17% van de controles, dan lijkt een specifieke sensibilisering en gerichte controle van die horecasector aangewezen,” vindt Brecht Vermeulen.

Het aantal klachten is al bij al vrij beperkt.  En al zeker bij de horeca en bij de evenementen/occasionele dansgelegenheden. “Op zich is dat een goede zaak, behalve wanneer de burgers eigenlijk geen klacht indienen omdat ze niet goed weten bij wie ze dat moeten doen.  Dat mag best eens onderzocht worden, voordat er verkeerde conclusies uit de cijfers getrokken worden.  Klachten moeten ook niet altijd noodzakelijk als vervelend of negatief bekeken worden. Met een degelijk klachtenmanagement kunnen burgers ook mee helpen om de werking van bepaalde organisaties/sectoren te verbeteren,” besluit Brecht Vermeulen

klachten 2016 % 2017 % 2018 %
Totaal sector 340 100 338 100 300 100
horeca 43 12,65 49 14,50 33 11
evenementen 8 2,35 17 5,03 12 4
dansgelegenheid 11 3,24 16 4,73 14 4,67
controles 2016 % 2017 % 2018 %
Totaal sector 674 100 648 100 1091 100
horeca 110 16,32 122 18,83 112 17,61
evenementen 41 6,08 15 2,31 57 8,96
dansgelegenheid 36 5,34 22 3,4 13 2,04
inbreuken 2016 % 2017 % 2018 %
Totaal sector 1587 100 1705 100 1224 100
horeca 376 23,69 453 26,57 434 35,46
evenementen 162 10,21 134 7,86 61 4,98
dansgelegenheid 234 15,31 183 10,73 64 5,22

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is