Verslag politieke vernieuwing unaniem goedgekeurd

Door Brecht Vermeulen op 18 juli 2017, over deze onderwerpen: Binnenlandse Zaken

Op dinsdag 18 juli is het verslag van de werkgroep politieke vernieuwing unaniem goedgekeurd in de commissie Binnenlandse Zaken. De werkgroep had van de conferentie van voorzitters (het centraal orgaan waar alle politieke partijen de agenda van de Kamer bepalen) de opdracht gekregen om voor de zomervakantie maatregelen voor te stellen die de politiek zouden vernieuwen. Met deze goedkeuring kan het echte werk in de bevoegde commissies beginnen. 

Tijdens de laatste zitting kon de Werkgroepvoorzitter Brecht Vermeulen (N-VA) terugblikken op de werking en resultaten van de werkgroep politieke vernieuwing. Eerst en vooral stond hij er op om de aanwezige politieke partijen te danken voor hun bijdrage aan het debat alsook voor de bilaterale gesprekken tussen 2 vergaderingen in. Toch kon hij als voorzitter niet anders dan vaststellen dat de werkgroep verschillende knelpunten had. Kamerlid Vermeulen somde volgende zaken op:

  • Problematiek leeft helemaal anders in WALL en Brussel dan in Vlaanderen
  • Oppositie vaardigde fractieleiders/ervaren bureauleden af  >< meerderheid nieuwe parlementsleden
  • Geen proportionele samenstelling : 1 per partij
  • Voorzitter zit hierdoor met 2 petjes
  • Geen procedures voorzien in reglement
  • Geen vergaderingen achter gesloten deuren
  • Sommige partijen wilden niet meewerken aan het vinden van nieuwe oplossingen, maar gedroegen zich als zweeppartij en wilden vooral bevuiling van het systeem of van bepaalde partijen/politici verkrijgen
  • Bij bepaalde clusters kwam tot uiting dat het tempo van het aanbrengen van nieuwe ideeën, het ter plekke beoordelen van standpunten van andere partijen en het vinden van een partijstandpunt over een sneuveltekst, te snel ging.  Soms waren ze te weinig voorbereid en hadden ze te weinig eigen standpunten om in te brengen in de debatten

De werkwijze had ook positieve effecten:

  • Iedereen werd verplicht om in een kort tijdsbestek de ideologische en praktische oefening te maken over voorstellen die het politieke bedrijf konden veranderen.  Geroutineerde parlementsleden en medewerkers konden dit doen op basis van hun ervaring, jongere parlementsleden en medewerkers konden dit doen op basis van hun inzet en motivatie.  Hoe frustrerend of stresserend het voor mij persoonlijk soms was, ik vond het een uitdagende intellectueel werk waar ik veel heb uit geleerd.
  • Zelfs na een eerste bespreking, slaagden verschillende partijen er in om hun aanvankelijke standpunt te veranderen en open te staan voor een voorstel van een andere partij, waarmee ze aanvankelijk niet akkoord waren.

Niet tegenstaande deze bemerkingen was hij voorzichtig tevreden over het uiteindelijke resultaat van de werkgroep. Voorzitter Vermeulen benadrukte dat er binnen het korte bestek van zo’n 3 maand tijd een enorme reeks van resultaten geboekt zijn. Hij had van bij de start van de werkgroep gepleit voor ‘ambitieus realisme’. De resultaten die nu voorliggen, voldoen aan deze verwachting.

Een eerste belangrijk pakket aan maatregelen gaat over verhoogde transparantie in de politiek, over de publieke functies van een politicus (“mandaten” dus). De huidige wet verplicht enkel burgemeesters of parlementsleden verantwoording afleggen over de combinatie van hun functies. Kabinetsmedewerkers of leden van raden van bestuur van overheidsbedrijven niet. Dit zal nu veranderen. Daarnaast zullen voortaan ALLE publieke vergoedingen tot op de eurocent bekend gemaakt moeten worden. Ik ben er van overtuigd dat als deze regels eerder hadden bestaan, zouden de schandalen van de afgelopen maanden sneller aan het licht zijn gekomen.”

Ook over het loon van de Kamervoorzitter is een akkoord bereikt. Het loon wordt beperkt tot dat van premier + 1 symbolische euro.  “Over een periode van 5 jaar tijd zal het loon van de Kamervoorzitter met 85.000€ gedaald zijn, tot zo’n 245.000€ bruto. Bovendien is er binnen de werkgroep een consensus dat de Kamervoorzitter geen bijkomende publieke of private mandaten opneemt. De ‘Telenets’ van deze wereld worden zo aangepakt”. Concreet betekent dat een inlevering van meer dan 50.000 € per jaar.

Daarnaast heeft de werkgroep ook akkoorden bereikt over de vermindering van de vergoedingen voor politici bij afwezigheid in het parlement. Maar ook over het afschaffen van 2 medewerkers voor gewezen ministers, iets waar recent nog rumoer over was. De vergoeding die politici krijgen wordt aangescherpt en onder de loep genomen van een onafhankelijk bureau. Zelf pleiten we voor een strikte aftopping van het loon van zodra je publieke mandaten combineert. Tot slot is er een afspraak over een gedragscode voor lobbyisten.

Afronden deed de heer Vermeulen met het stellen van 5 vragen:

1.    Hebben we het debat kunnen voeren?

2.    Heeft de werkgroep een voldoende resultaat geboekt?

3.    Is het rapport een correcte weergave van de debatten?

4.    Zijn de conclusies volledig opgenomen?

5.    Is het werk nu gedaan?

Voor de eerste 4 vragen is het antwoord positief. Natuurlijk zijn er nuances te maken. Zo heeft N-VA, een partij die ongeveer 32% van de stemmen gehaald in Vlaanderen en meer dan 20% van de Kamerzetels heeft, zeker niet alles binnen wat gewild hadden.  En bijgevolg anderen ook niet.  Maar het resultaat mag gezien worden. Daarnaast benadrukte Vermeulen dat het werk nu zeker nog niet af is. Het is aan de conferentie van voorzitters om de conclusies door te verwijzen naar de verschillende bevoegde commissies. Ook alle andere parlementen in het land kunnen de maatregelen best overnemen. Brecht Vermeulen heeft hiervoor reeds intern contact opgenomen met vertegenwoordigers in het Brussels, Vlaams en Europees parlement. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is