Bouw

Als gewezen directeur van de sociale huisvestigingsmaatschapij de mandel ligt de bouwsector Brecht nauw aan het hart. Daarom zal hij een bijzondere aandacht schenken aan deze sector.  

Nieuws over dit onderwerp

Maatregel 6% BTW voor slopen en herbouwen in 32 steden bestaat al 10 jaar

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt staat er niet weigerachtig tegenover om de maatregel van 6% BTW bijvoorbeeld uit te breiden naar de leveringen van nieuwe gebouwen die door …

Papieren attesten om 6% BTW te verkrijgen bij renovatie kunnen straks digitaal

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt staat open om de papieren attesten die een opdrachtgever moet invullen om 6% BTW te krijgen bij renovatiewerken, te moderniseren.  Samen met …

toespraak voor Bouwunie West-Vlaanderen

Vandaag de 15de editie, en ik ben er vandaag vermoedelijk voor de 9de keer bij. Vandaag zelfs als gastspreker. U weet dat ik al vele jaren actief ben in de bouwsector en projectontwikkeling. In de …