Nieuws over dit onderwerp

Toespraak voor het Consulair Corps in Gent

Op 14 december 2018 hield Brecht Vermeulen een tussenkomst voor het Consulair Corps in Gent over het energievraagstuk. U kan deze tussenkomst hier integraal nalezen:  Mijnheer de deken, Dames en heren …

Gedachtenwisseling met Chinese Minister WU Yuliang

Begin september ontving Brecht Vermeulen in het Parlement een Chinese top-vertegenwoordiger om er over deontologie, transparantie en corruptiebestrijding te spreken. Het is duidelijk dat de Chinese …

De presidenten die niemand echt wil

Vooral omdat Hillary Clinton bij 70% van de Amerikanen als onbetrouwbaar en oneerlijk beschouwde, zetelt Donald Trump in het Witte Huis.  Ondanks zijn eigen brutale uitspraken en ongenuanceerde …