Roeselare

Ik ben een geboren en getogen Roeselaarnaar.

Ter wereld gekomen in “Het Moederhuis” aan de Ronde Kom, naar de kleuterklas bij de “Grauwe Nunn’n”, 12 jaar na elkaar in “’t College” en na mijn universitaire studies in Antwerpen bijna 20 jaar gewerkt in De Mandel op de Botermarkt nummer 30. Roeselare zit voor altijd in mijn bloed.

Roeselare is dan wel vanuit Vlaams perspectief een stad, maar verschilt toch nog hemelsbreed van steden als New York, Seoel, Parijs of Barcelona. Zelf hou ik er wel van om in een city-trip die grote steden te ontdekken en vol verwondering te ervaren wat ze specifiek meer dan andere steden te bieden hebben.

Maar ik geef toe dat ik blij ben dat ik leef in een kleinere stad zoals Roeselare. We hebben minder anonimiteit, minder extreme armoede, minder geweld, minder vervreemding, meer collectief gedeelde cultuur, meer vertrouwde woonruimte, meer kindvriendelijkheid, meer herkenbare netwerken. En eerlijk gezegd: vergeleken met mega- en miljoenensteden is Roeselare maar een groot dorp.

Misschien biedt de Rodenbachstad wat minder innovatie, verwondering, verrassing dan een echte grote stad. Maar in Roeselare kennen we veel voordelen van de stad, zonder de nadelen ervan. We ervaren er de gezellige drukte gecombineerd met de voordelen van rustiger wonen. 

Roeselaarnaars hebben de reputatie van ondernemers, handelaars en actieve burgers te zijn. Ze werken veel en hebben hierdoor een hoge welvaartsgraad. Maar ze blijven eerder bescheiden in omgang en zijn maar in piekmomenten te mobiliseren.

Ik wil meewerken om Roeselare als provinciestad verder vorm te geven. Een stad die veilig, menselijk, dynamisch en solidair is.

Ik zie veel uitdagingen voor onze stad:

 • Het behouden van onze welvaart door de ondernemingen in hun werking te steunen
 • Voldoende sportinfrastructuur voorzien voor jong en oud, voor binnensport en buitensport
 • De nieuwe inwoners (al dan niet van vreemde origine) kansen te bieden om zich in de samenleving in te werken
 • Een slanker overheidsapparaat dat zich meer focust op haar noodzakelijke activiteiten, en de andere activiteiten aan anderen overlaat
 • Meer, veiligere en betere fietspaden
 • Het stadscentrum vlot toegankelijk maken voor autobestuurders
 • Buurten opwaarderen door verouderde woningen/gebouwen een nieuwe bestemming te geven
 • Een sociaal beleid dat verwacht dat iedere inwoner zijn individuele maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt maar extra aandacht en steun geeft aan iedereen die er nood aan en recht op heeft.
 • Een woonbeleid dat aandacht heeft voor betaalbaarheid, ook voor hen die geen sociale woning kunnen krijgen
 • Een groter gevoel van veiligheid bieden
 • Een doordacht beleid m.b.t. de (in de toekomst) leegstaande parochiekerken
 • Een lokaal gezondheidsbeleid
 • Een strenger beleid rond illegale vreemdelingen
 • Een stedenbouwkundig beleid beter geïntegreerd wordt met het beleid rond milieuvergunningen en socio-economische vergunningen

Nieuws over dit onderwerp

Meer dan 2,5 miljoen euro transformatiesteun voor Desotec en Verduyn

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Philippe Muyters (N-VA) heeft de Vlaamse Regering  beslist om twee bedrijven uit de streek van Roeselare voor 2,5 miljoen € transformatiesteun toe te …

Herdenking Albrecht Rodenbach te Roeselare op 23 juni 2018

Goede vrienden,   We hadden vroeger : Een Bibliotheek Albrecht Rodenbach , nu Arhus met een onderschrift dat ook al is verdwenen Een Albrecht Rodenbachstichting die elke 2 jaar een …

Herwaarderingsgebieden 2.0 kunnen een echte gebiedsgerichte aanpak vormen tegen de slechte woonkwaliteit

Het stadsbestuur wil met energiepremies in het afgebakend gebied “Centrum” de woonkwaliteit van oudere woningen verbeteren.  Alleen is dat “Centrum” veel te groot (6815 woningen gelegen tussen de …